CONTACTO

Campus Pachacútec

Av. Santa Rosa s/n Parcela E, Nuevo Pachacútec,
Ventanilla. Callao-Perú
Teléfonos: 391-2242 | 391-2243 | 391-2244 | 995-419-394
Correo: informes@fundacionpachacutec.org

© Copyright - Fundación Pachacútec